Mechatronica

Opleidingen

Onze opleidingen

2

Technicus mechatronica systemen

BBL niveau 4

De Technicus mechatronica bouwt zowel eenvoudige als complexe mechatronische producten samen, regelt deze af en test deze. Hij werkt zowel binnen het eigen bedrijf als op locatie bij de klant. Hij is zeer zelfstandig en begeleidt vaak de werkzaamheden. Op locatie is hij het aanspreekpunt voor de eigen monteurs als ook voor de onderaannemers en derden. Andere taken van de Technicus zijn het monteren en aansluiten van onderdelen, het plegen van onderhoud aan gereedschappen en machines en het met behulp van ICT besturen, aansturen en inregelen van installaties. Hij is verantwoordelijk voor het op te leveren eindproduct.

Theorie- en praktijklesbijeenkomsten
De opleiding bestaat voor een groot gedeelte uit praktijk. De praktijkopdrachten worden uitgevoerd op ons praktijkcentrum REMO West-Twente onder begeleiding van gediplomeerde praktijkopleiders.Tijdens de lesbijeenkomsten wordt de bijbehorende theorie behandeld door de docent van het ROC van Twente.

Diplomering en toetsing
De opleiding wordt uitgevoerd op basis van competentiegericht onderwijs. Op diverse momenten wordt de deelnemer beoordeeld aan de hand van evaluaties en observaties van docent en praktijkopleider. Deze worden aangevuld met theoretische en praktische toetsingen en afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Wanneer de opleiding succesvol is afgerond met een proeve van bekwaamheid ontvangen de deelnemers een officieel MBO 4 WEB diploma.

  • Direct meer weten
  • Of meer informatie

Ik wil alles leren over machines en de techniek achter een machine. Leren en werken combineren maakt dat nog mooier!

Frank Boode

UW PERSONEEL
BIJSCHOLEN

NAAR EEN 
HOGER NIVEAU

Niets is zo belangrijk voor uw bedrijf als goed opgeleid en goed gekwalificeerd personeel. De tijd verandert snel en de vraag naar goed en gemotiveerd personeel op een hoger denk- en werkniveau neemt steeds meer toe. Gemotiveerde en vakbekwame medewerkers zijn onmisbaar voor het voortbestaan van uw onderneming. REMO is een opleidingscentrum dat met u meedenkt en waar bedrijfsmatig wordt gedacht en gewerkt. Daarom maakt u de juiste keus voor een opleiding bij REMO die uw personeel naar een hoger niveau weet te brengen. Kies daarom voor een opleiding bij REMO.

Neem voor meer informatie contact op door te bellen met [t] 0548 - 515152