Mechatronica

Opleidingen

Onze opleidingen

2

Eerste monteur mechatronica

BBL niveau 3

Als eerste monteur bouw je zowel eenvoudige als complexe mechatronische producten samen, regelt deze af en test deze. Hij werkt zelfstandig en waar nodig begeleidt hij de werkzaamheden. Hij werkt meestal binnen het bedrijf, maar soms ook op locatie bij de klant. De kerntaken zijn voornamelijk het vervaardigen van deelproducten, het bouwen van machines en/of mechatronische producten en het testen van machines en/of mechatronische producten. Een machine of installatie in een bedrijf moet nauwkeurig zijn afgesteld en goed functioneren. Je hebt dus een belangrijke en verantwoordelijke baan!

Theorie- en praktijklesbijeenkomsten
De opleiding bestaat voor een groot gedeelte uit praktijk. De praktijkopdrachten bestaan uit projecttaken en worden uitgevoerd op ons praktijkcentrum REMO West-Twente onder begeleiding van gediplomeerde praktijkopleiders. Tijdens de lesbijeenkomsten wordt de bijbehorende theorie behandeld door de docent van het ROC van Twente.

Diplomering en toetsing
De opleiding wordt uitgevoerd op basis van competentiegericht onderwijs. Op diverse momenten wordt de deelnemer beoordeeld aan de hand van evaluaties en observaties van docent en praktijkopleider. Deze worden aangevuld met theoretische en praktische toetsingen en afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Wanneer de opleiding succesvol is afgerond met een proeve van bekwaamheid ontvangen de deelnemers een officieel MBO 3 WEB diploma.

  • Direct meer weten
  • Of meer informatie

Je krijgt erg veel verantwoordelijkheid, dat is mooi. Je zit echt in het volwassen wereldje. Het is hard werken, maar erg leuk.

Tom Boelens

UW PERSONEEL
BIJSCHOLEN

NAAR EEN 
HOGER NIVEAU

Niets is zo belangrijk voor uw bedrijf als goed opgeleid en goed gekwalificeerd personeel. De tijd verandert snel en de vraag naar goed en gemotiveerd personeel op een hoger denk- en werkniveau neemt steeds meer toe. Gemotiveerde en vakbekwame medewerkers zijn onmisbaar voor het voortbestaan van uw onderneming. REMO is een opleidingscentrum dat met u meedenkt en waar bedrijfsmatig wordt gedacht en gewerkt. Daarom maakt u de juiste keus voor een opleiding bij REMO die uw personeel naar een hoger niveau weet te brengen. Kies daarom voor een opleiding bij REMO.

Neem voor meer informatie contact op door te bellen met [t] 0548 - 515152