Uw personeel bijscholen

naar een hoger niveau.

Niets is zo belangrijk voor uw bedrijf als goed opgeleid en goed gekwalificeerd personeel. De tijd veranderd snel en de vraag naar goed en gemotiveerd personeel op een hoger denk- en werkniveau neemt steeds meer toe. Gemotiveerde en vakbekwame medewerkers zijn onmisbaar voor het voortbestaan van uw onderneming. REMO is een opleidingscentrum die met u meedenkt en waar bedrijfsmatig wordt gedacht en gewerkt. Daarom maakt u de juiste keus voor een opleiding bij REMO die uw personeel naar een hoger niveau weet te brengen. Kies daarom voor een opleiding bij REMO.

Naast het opleiden van studenten voor onze leden leiden wij ook oudere werknemers op voor niet lid bedrijven in de richting mechatronica. Het grote verschil voor de werknemer is dat hij niet in dienst is van de vereniging. De student blijft in dienst van het bedrijf.

REMO werkt samen met het ROC van Twente. REMO is verantwoordelijk voor het praktijkgedeelte van de opleiding en het ROC voor de theorie. Door die samenwerking is de werknemer verzekerd van een goede praktische en theoretische opleiding. Als de opleiding voldoende wordt afgerond met de proeve van bekwaamheid, ontvangt de werknemer een regulier landelijk erkend diploma.

Naast het praktijkgedeelte dat verzorgd wordt door REMO wordt ook het theoriegedeelte gegeven op het praktijkcentrum REMO. De praktijk die gegeven wordt is gekoppeld aan de theorie. Naast het reguliere schoolgeld wordt er een vergoeding gevraagd voor boeken, eventuele licenties en het praktijkgedeelte. Vanuit de opleidingsfondsen en de overheid zijn ook verschillende subsidies mogelijk.

Wanneer de student een opleiding heeft uit een andere beroepsrichting dan mechatronica en/of al enige jaren werkervaring heeft dan is het mogelijk om in een individueel traject de kennis te vergaren voor een goede aansluiting op een van de niveaus.  Mist hij een aantal competenties om aan het kwalificatiedossier van de opleiding te kunnen voldoen dan kan hij  gebruik maken van alle andere aanwezige faciliteiten in het praktijkcentrum. Te denken valt aan draaien, monteren/stellen, elektrotechniek en storing zoeken.


  • Direct meer weten
  • Of meer informatie

Je leert heel zelfstandig en je bepaalt zelf je tempo, maar je moet er echt voor gaan. Dat is ontzettend belangrijk.

Arjan ten Hove

REMO wordt mogelijk gemaakt door de volgende lidbedrijven: