PRIVaCY
STATEMENT

Korte versie privacybeleid REMO

Bij REMO West-Twente vinden we uw privacy altijd belangrijk. REMO verwerkt een aantal persoonsgegevens van u, afhankelijk van hoe u onze diensten gebruikt. Uw gegevens worden altijd verwerkt volgens de voorgeschreven wet. REMO deelt uw persoonsgegevens alleen met derden die REMO helpt bij het verlenen van diensten aan u. Mocht u gegevens willen inzien of wijzigen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@remo-wt.nl. Wilt u meer weten over hoe REMO omgaat met uw persoonsgegevens en cookies? Lees dan hier onder ons volledige privacybeleid.

Volledig Privacybeleid REMO

REMO West-Twente respectereert uw privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. REMO zal dan ook zorgdragen dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy statement licht REMO graag toe hoe REMO omgaat met persoonsgegevens en deze bewaard. REMO West-Twente gevestigd aan de Reggesingel 50, 7461 AK te Rijssen, is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.remo-wt.nl
Reggesingel 50
7461 AK  Rijssen
T 0548-511552

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover , kunt u REMO bereiken via  bovenstaande gegevens of op het volgende mailadres: info@remo-wt.nl

Persoons-, bedrijfsgegevens die wij verwerken 

REMO West-Twente verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in een aparte verklaring per doelgroep en kunt u vinden in de bijlagen. Tevens kunt u uw gegevens altijd opvragen via info@remo-wt.nl.

  • Bijlage 1:  Welke gegevens en met welk doel bewaard REMO deze gegevens van onze lidbedrijven
  • Bijlage 2: Welke gegevens en met welk doel bewaard REMO deze gegevens van onze leerlingen en medewerkers
  • Bijlage 3: Welke gegevens en met welk doel bewaard REMO deze gegevens van onze cursisten
  • Bijlage 4: Welke gegevens en met welk doel bewaard REMO deze gegevens van onze prospects
Gegevens op de website van REMO West-Twente

Bij de aanmeldformulieren op onze website worden uw gegevens ingewonnen die vervolgens verwerkt worden in ons systeem (AFAS). Deze gegevens worden zorgvuldig ingevoerd en beheerd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor REMO deze ontvangt. De website en/of dienst van REMO heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. REMO kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. REMO raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat REMO zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met REMO op via info@remo-wt.nl dan verwijderd REMO deze informatie. REMO heeft echter geen invloed op het gebruik van cookies. Bij cookies wordt er algemene informatie opgehaald, en dus niet uw persoonsgegevens. Het privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website; www.remo-wt.nl. Hieronder een uitleg over het gebruik van cookies.

Om de website van REMO zo optimaal mogelijk te laten werken voor u maakt deze gebruik van verschillende cookies: functionele, analytische en tracking voor advertenties. Ook maakt REMO gebruik van social media scripts. REMO vind het belangrijk dat u weet waarvoor REMO cookies gebruiken. We willen namelijk uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van de website waarborgen. U vindt hieronder meer uitleg voor welke doeleinden de cookies worden gebruikt. Cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Belangrijk om te weten is dat cookies veilig zijn. Ze slaan namelijk geen persoonsgegevens als e-mailadres of telefoonnummer op.

Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website van REMO naar behoren functioneert. REMO gebruikt deze cookies voor:

  • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u gegevens moet invullen bij het online aanmelden voor een opleiding.
  • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
  • Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
  • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten
  • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
Analytische cookies

REMO wil graag weten welke onderdelen van de site het meest interessant zijn voor haar bezoekers. Daarom meten zij continu hoeveel bezoekers er op haar website komen en wat het meest bekeken wordt. REMO gebruikt hiervoor Google Analytics. Deze gegevens herleidt REMO niet naar personen maar worden enkel voor statistische doeleinden gebruikt. De informatie gebruikt REMO onder andere voor:

  • Het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina’s
  • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de website
  • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van de website bezoekt.
  • Het kunnen beoordelen welke delen van de website een aanpassing behoeven.
  • Het kunnen optimaliseren van de website

Los van de functionele, analytische en tracking cookies en cookies van derden, worden de cookies van Google Analytics sowieso geplaatst. Dit is noodzakelijk voor het verbeteren van de website van REMO.

Geautomatiseerde besluitvorming

REMO West-Twente neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van REMO West-Twente) tussen zit. REMO West-Twente gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

  • Afas
  • MailChimp - mailings
    (Bovengenoemde systemen verzorgen zelf de bescherming van persoonsgegevens)
Beeldmateriaal

Voor het gebruik van beeldmateriaal (zowel video, foto, als logo’s) op onze website, social media kanalen, promotiedoeleinden en  huisstijlmateriaal, vraagt REMO toestemming van de betrokkenen. Voor nieuwe leden en leerlingen zal REMO een algemeen toestemmingsformulier opnemen.

Hoe lang we persoons-, en bedrijfsgegevens bewaren

De verzamelde data worden bewaard tenzij u REMO aangeeft dit niet (meer) te doen en/of cookies verwijderd bij de instellingen van uw browser.

Delen van persoonsgegevens met derden

REMO West-Twente verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door REMO West-Twente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@remo-wt.nl. REMO reageerd zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. REMO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

REMO West-Twente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@remo-wt.nl 

BIJLAGE 1
Welke gegevens en met welk doel bewaren wij  gegevens van onze lidbedrijven

  • Bedrijfsnaam en logo
    Voor het vermelden van uw naam op onze website, social media en op de ‘wall of fame’ van REMO.
  • Btw nummer
    Ivm de btw verlegdregeling moet het btw nummer op de factuur vermeld worden.
  • Kvk nummer
    Als bewijs dat uw organisatie staat ingeschreven bij de kamer van koophandel.
  • IBAN nummer
    Voor de automatische incasso en/of betalingen.
  • Correspondentie adres algemeen
    Voor vragen, u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en overig nieuws.
  • Contactpersoon/adres voor Directie
    Voor belangrijke contactmomenten zoals aandragen nieuwe werknemers of besprekingen.
  • Contactpersoon/adres voor admininistratie
    Voor het verzenden/ontvangen facturatie.
  • Contactpersoon/adres voor ledenvergadering
    Voor informatie omtrent stand van zaken REMO etc.
  • Contactpersoon/begeleider leerlingen
    Voor begeleiding en coaching van de leerlingen.
  • S-BB Erkenning
    Om te controleren of het gaat om een erkend leerbedrijf.
  • CAO
    Voor het aanvragen van eventuele subsidies.
BIJLAGE 2
Welke gegevens en met welk doel bewaren wij  gegevens van onze leerlingen en medewerkers

  • Naam en adresgegevens
    Correspondentie zoals jaarrooster, uitnodiging diplomering etc.
  • Telefoonnummer
    Contact op nemen voor het maken van afspraken. Het versturen van informatie, welkomstberichten, succeswensen bij examens etc.
  • Email
    Contact op nemen voor het maken van afspraken, het versturen van informatie en het verzenden van loonstroken.
  • IBAN nummer
    Uitbetalen salaris.
  • Contactgegevens ouders/verzorgers
    Voor noodgevallen.
  • Kopie Paspoort
    Verplicht voor de belastingdienst.
  • Kopie diploma’s
    Aantonen vakbekwaamheid.

Daarnaast verstrekken wij de adres gegevens aan het ROC van Twente voor het versturen van praktijkovereenkomsten, en scholingsovereenkomsten, onze lidbedrijven voor de scholingspoulovereenkomst en AABO voor het verwerken van het salaris. Deze partijen verzorgen zelf de bescherming van persoonsgegevens.

BIJLAGE 3
Welke gegevens en met welk doel bewaren wij  gegevens van onze cursisten

  • Naam en adresgegevens
    Correspondentie zoals planning, uitnodiging diplomering etc.
  • Telefoonnummer
    Contact op nemen voor het maken van afspraken. Het versturen van informatie, welkomstberichten, succeswensen bij examens etc.
  • Email
    Contact op nemen voor het maken van afspraken. Het versturen van informatie.
  • Geboortedatum en geboorteplaats
    Voor vermelding op behaalde certificaten
BIJLAGE 4
Welke gegevens en met welk doel bewaren wij  gegevens van onze prospects

  • Bedrijfsnaam en adres
  • Naam contactpersoon
  • Telefoonnummer
  • Email

Voor het gebruik van halfjaarlijkse nieuwsbrief en folders. Hierin staan updates over REMO en/of nieuws over mogelijk opleidingen en cursussen. Deze gegevens worden bewaard in ons software programma AFAS. Deze partij werkt ook volgens de AVG. Gegevens worden niet verspreid aan derden. Mocht u niet langer informatie willen ontvangen over REMO West-Twente dan kunt u dit doorgeven via: info@remo-wt.nl?
  • Direct meer weten
  • Of meer informatie

Je krijgt erg veel verantwoordelijkheid, dat is mooi. Je zit echt in het volwassen wereldje. Het is hard werken, maar erg leuk.

Tom Boelens

REMO wordt mogelijk gemaakt door de volgende lidbedrijven: